19 квітня о 14:30 в Українському кризовому медіа-центрі відбудеться презентація нового соціального ролику “Круговорот народовладдя”, знятий режисером Сергієм Пудічем та ВГО “Інститут Республіка”.

Ролик став продовженням попереднього відео “Ланцюг добра в дії”, який популяризував хороші справи громадян й набрав більш ніж 1 млн переглядів за пів року.

Ëþäè â æèâîé öåïè ñîçäàëè êàðòó Óêðàèíû íà Ìàéäàíå Íåçàëåæíîñòè â Êèåâå, 11 àïðåëÿ 2016 ã. Ôîòî Èâàíîâ Àëåêñåé / ÓÍÈÀÍ

Суть наступного ролику полягатиме у важливості співпраці громади та влади задля розвитку нашої держави. Кульмінацією й завершенням відео стала жива мапа України на Майдані Незалежності, як символ об’єднання суспільства з метою власного розвитку та, в першу чергу, усвідомлення великої цінності життів героїв “Небесної сотні” .

Ëþäè â æèâîé öåïè ñîçäàëè êàðòó Óêðàèíû íà Ìàéäàíå Íåçàëåæíîñòè â Êèåâå, 11 àïðåëÿ 2016 ã. Ôîòî Èâàíîâ Àëåêñåé / ÓÍÈÀÍ

За словами режисера Сергія Пудіча, цього разу зйомки були значно масштабнішими. Це і не дивно, адже для ролику побудували виборчу дільницю, створили приймальню депутата, а також залучили до фільмування справжніх київських поліціантів.

Олександра Скиба, заступник Голови Інституту “Республіка”:

“Перші декілька днів, після виходу в світ відео “Ланцюг добра в дії” ми спостерігали десятки тисяч перепостів та відгуків громадян про те, що ролик мотивує їх на хороші справи. Звичайно, в такий скрутний час для України, людям не вистачає позитивної інформації, яка би їх спонукала не опускати руки, а самим змінювати державу, день у день, своїм прикладом”.

“Українці зробили запит на зміни в Україні. Громада вже включається в суспільно-політичні процеси в державі, але не протистояння, а співпраця влади й громади може дати потужний результат”, – підсумовує Олександра.

Примітка. Ролик був знятий за підтримки Національного демократичного інституту міжнародних віносин та фінансування Агентства США з міжнародного розвитку.

Фото: УНІАН