АдминсудПеред завершенням виборчої кампанії місцеві адміністративні суди у Києві та Хмельницькому ухвалили судові рішення про заборону усім громадським організаціям проводити мирні зібрання у названих містах з 28.10. до 12.11.2012. Цим рішенням влада вводить “автоматичну” заборону на будь-які форми громадянського спротиву.

Подібні судові рішення протирічать загальним принципам судочинства, які передбачають, що усі сторони, щодо яких виноситься присуд, мають бути викликані у судове засідання і усім їм має бути надане слово на захист своєї позиції. У названих випадках усі українські громадські організації, яким на певний час заборонили збиратися у певних місцях, просто не були належним чином повідомлені про суд. Таким чином, київський та хмельницький суди порушили статті 10, 11 та 12 КАСУ. Представники Ініціативи «За мирний протест!» дані рішення судів були оскаржені.