Аби правильно налагоджувати діалог і спільними зусиллями вирішувати проблеми на місцях, громадянам варто знати ключових гравців місцевого самоврядування та їх повноваження.

1493892819

МІСЦЕВІ РАДИ села, селища міста – представляють інтереси відповідної громади.

На засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання:

 •  утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;
 • затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку, інших цільових програм;
 • затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього та звіту про його виконання;
 • встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок;
 • ухвалення рішень щодо надання пільг по місцевих податках і зборах;
 • ухвалення рішень щодо комунального майна (будинки, землі тощо, що належить громаді в цілому);
 • вирішення  питань земельних відносин;
 • надання згоди на створення нової інфраструктури – будинки, заводи, школи тощо;
 • встановлення  правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку,
 • встановлення правил торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
 • ухвалення рішень щодо зелених зон, зон відпочинку та спорту тощо;
 • затвердження статуту територіальної громади;
 • розгляд звернень громадян, місцевих ініціатив тощо.

У межах місцевої ради утворюються спеціалізовані комісії (земельна, регламенту, бюджетна тощо), які розробляють проекти рішень на засідання місцевої ради та розглядають відповідні до своєї спеціалізації питання. Громадянам вкрай важливо контролювати діяльність таких комісій, оскільки на них зазвичай і приймаються рішення.

Законодавство України ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВІЛЬНИЙ ДОСТУП ГРОМАДЯН до засідань ради та комісій. Будь-які обмеження ПРОТИЗАКОННІ і можуть бути оскаржені и суді.

Районні та обласні ради приймають рішення щодо проблем міст, селищ, сіл, що входять територіально до відповідної ради.

1493892819 (1)ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ – створений сільською, селищною, міською, районною радою орган, що є підконтрольним і підзвітним відповідній раді. Очолює виконком голова відповідної ради.

Виконавчий комітет діє у сферах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування»:

 • підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку, інших цільових програм; подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм;
 • забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;
 • розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням;
 • попередній розгляд планів використання природних ресурсів;
 • залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій до участі в комплексному соціально-економічному розвитку сіл, селищ, міст, координація цієї роботи;
 • проведення тендерів на закупку товарів та послуг;
 • утворення цільових фондів соціальної допомоги інвалідам, визначення порядку і умов витрачання коштів цих фондів;
 • організаційне забезпечення надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг.

1493892819 (2)ДЕПУТАТ місцевої ради – представляє інтереси мешканців громади.

Депутат має право:

– офіційно представляти виборців свого виборчого  округу та інтереси  територіальної  громади;
– піднімати питання мешканців міста на засіданнях ради, у комунальних установах, на зборах громадян тощо та вимагати їх рішення;
– доступу  до  ЗМІ комунальної форми  власності  для оприлюднення результатів власної депутатської діяльності.

Депутат зобов’язаний:

 • підтримувати зв’язок з виборцями, трудовими  колективами  і громадськими організаціями;
 • не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців  про роботу місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічного  і соціального  розвитку,  інших  місцевих  програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців;
 • брати  участь  у  громадських  слуханнях  з  питань, в організації виконання рішень ради  та  її  органів,  доручень  виборців,  у масових заходах;
 • вивчати громадську думку;  вивчати потреби  територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;
 • визначити і  оприлюднити  дні,  години  та  місце  прийому громадян;  вести регулярний, не рідше одного разу на місяць,  прийом  виборців,  розглядати  пропозиції,  звернення, заяви і скарги громадян, сприяти швидкому їх вирішенню.

Депутат місцевої ради, який не виправдав довіру виборців, систематично не відвідує раду, може  бути  в  будь-який  час відкликаний ними за Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

І на останок, одним із найважливіших і ключових гравців громади – є МЕШКАНЕЦЬ, який має обирати, контролювати місцеву владу та брати участь у управлінні громадою.