Проміжні результати очищення влади (люстрації) у Київській області.

lustrationKyiv

Київська область продовжує залишатися лідером за кількістю люстрованих осіб по Україні. Станом на 14.02.2016 р. люстровано 125 осіб.  У п’ятірку лідерів входять також Донецька область – люстровано 79 осіб, Одеська – 52,  Дніпропетровська – 34, Харківська – 32.

По органам влади в Київській області:

Органи прокуратури – 26; Міністерство внутрішніх справ –  56; Державна фіскальна служба – 34; Районні державні адміністрації – 3; Пенсійний фонд – 1; Служба безпеки України – 5.

Завантажити: Список люстрованих осіб(Київська область 14.02.2016)

Відповідно до ЗУ “Про очищення влади” передбачено 2 види заборон.  “Судова заборона” – заборона обіймати посади протягом 5 років з дня набрання чинності відповідним рішенням суду (ч.4 ст.1 Закону) – жодного разу не застосовувалася в Україні.

Всі особи, які наразі є люстрованими, підпали під “адміністративну заборону” – заборону обіймати посади протягом 10 років  з дня набрання чинності Законом ( ч.3 ст.1 Закону).

Відтак,  у Київській області люстровано:

63 особи – перебування на визначених Законом посадах під час правління Януковича або/та розстрілів Євромайдану (ч.1, п.1-8 ч.2 ст.3 Закону);

51 особа – вчинення незаконних дій відносно учасників Євромайдану (п.9-13 ч.2 ст.3 Закону);

7 осіб – “майнова люстрація” (ч.8 ст.3 Закону). Майнова люстрація застосовується до осіб, перевірка стосовно яких встановила:

  • недостовірність відомостей щодо наявності майна (майнових прав), зазначених у поданих за попередній рік деклараціях;
  • невідповідність вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) в декларації, набутого (набутих) за час перебування на посадах, доходам, отриманим із законних джерел.

4 особи – неподання заяви у визначений строк (ч.3 ст.4 Закону).

Примітка. Дослідження зроблене на підставі даних з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади». Враховувались люстровані посадовці територіальних (регіональних) органів в м. Києві та Київській області.  Люстровані посадовці центральних органів (апаратів) при досліджені не враховувались. Посади вказуються на час застосування положень Закону України «Про очищення влади» (окрім співробітників СБУ).

Артем Амельченко  – керівник  проекту Моніторинг впровадження люстраційного законодавства в Україні