_DSC7152 (1)_editedДосить часто пересічні громадяни задаються питанням: як же вирішити наболілі проблеми за допомогою свого представника у місцевій раді – депутата?

На ці та інші питання відповідає юрист, депутат Тарасівської сільської ради Юрій Середа.

– Щоб відповісти на дане запитання, слід зазначити, що згідно зі статтею 5 Конституції України, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Стаття 141 Конституції України зазначає, що до складу місцевої ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, який становить п’ять років.

Основні “інструменти” виборця для здійснення влади через свого представника у місцевій раді – депутата місцевої ради – викладені у законах України “Про статус депутатів місцевих рад” та “Про місцеве самоврядування в Україні”. Але для того, щоб виборець міг здійснювати владу, він перш за все повинен знати права депутата місцевої ради.

Отже, Ваш місцевий депутат має право офіційно представляти виборців свого виборчого округу та інтереси територіальної громади в місцевих органах виконавчої влади, відповідних органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях з питань, що належать до відання ради відповідного рівня. Саме представляючи інтереси виборців, депутат впливає на прийняття рішень зазначеними органами, як-от, контролює використання коштів з місцевого бюджету, сприяє вирішенню проблем громади у сфері житлово-комунального господарства, охорони здоров’я, розвитку молоді, проведення спортивних заходів тощо.

Депутат може порушувати перед органами та організаціями, та їх посадовими особами, а також керівниками правоохоронних та контролюючих органів питання, що зачіпають інтереси виборців, та вимагати їх вирішення. Для цього законодавець наділив місцевого депутата правом на депутатське звернення, відповідь на яке повинна бути надана протягом десяти днів, а у виключних випадках (в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки) дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк.

Більш потужним інструментом отримання інформації, у порівнянні з депутатським зверненням, є депутатський запит. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата місцевої ради до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а депутата міської, районної, обласної ради – також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради. Відповідно до частини 4 статті 22 закону України “Про статус депутатів місцевих рад” орган або посадова особа, до яких надіслано депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді і депутату місцевої ради.

Частиною 2 статті 19 зазначеного закону закріплені права депутата місцевої ради у раді та її органах. Напевно найбільш цікавим та значимим з них є право оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення. За допомогою оголошення зазначених текстів депутатом громадяни можуть повідомити про існування тих чи інших проблем та домогтися їх вирішення в раді.

Інше, не менш важливе право депутата, використовуючи яке він реально впливає на життя громади – це право вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання та поправки до них. Саме приймаючи ті чи інші рішення можна покращити благоустрій населеного пункту, розчистити водойми, створити такі необхідні “зелені зони” для відпочинку громадян, побудувати автобусні зупинки, встановити спортивні та дитячі майданчики, профінансувати місцеві лікарні, забезпечити пільгове харчування у школах, відремонтувати дитячі садочки та вирішити безліч інших важливих питань.

Проте, навряд чи можна добитися покращення життя громади без сприяння депутатській діяльності. Саме для цього законодавець зобов’язав місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності сприяти депутатам місцевої ради у здійсненні їх депутатських повноважень.

Як бачимо, законодавець наділив депутата місцевої ради досить широким колом прав. Проте, як засвідчує практика, проблеми виборців, у переважній своїй більшості, можуть бути ефективно вирішені депутатом тільки при комбінованому використанні своїх прав.

І наостанок, слід зазначити, що тільки активна позиція виборців та їх постійна комунікація з місцевим депутатом дозволить останньому ефективно працювати в раді та приймати важливі рішення, які змінять місцеві громади та зроблять їх більш успішними.

Юрій Середа, юрист, Всеукраїнська Ініціатива “Активна Громада”