На основі моніторингу за лютий-серпень 2021

Нашу співпрацю із Сатанівською ТГ в рамках проєкту «Задай курс владі» ми розпочали із серії тренінгів на тему управління громадою, які проводили, починаючи з лютого 2020 року. Паралельно консультували представників ОМС та мешканців громади щодо розвитку туризму в громаді. Крім того, саме в той час в Сатанівській громаді вперше запроваджували Бюджет участі і координатори ВІ «Активна Громада» консультували мешканців громади щодо цього інструменту прямої демократії, зокрема провели зустрічі з громадянами у селах громади.

Співпраця з владою та виконання КРГ

Карту Розвитку Сатанівської Громади ми створювали шляхом опитування мешканців громади впродовж березня-червня 2020 року. Збір пропозицій відбувався двома шляхами:

– під час тренінгів та зустрічей з громадянами (учасникам пропонувалось визначити що в громаді потрібно змінити, покращити, всі пропозиції були оцифровані й враховані під час формування КРГ);

– заповнивши опитувальник онлайн, який розповсюджували серед мешканців Сатанівської ТГ.

Пізніше всі пропозиції були обговорені, упорядковані й серед них були виокремлені найбільш значущі для розвитку громади та такі, що можуть бути реалізовані протягом 5-річної каденції наступної селищної ради.

Таким чином, спільно з громадськими активістами та небайдужими мешканцями громади була сформована Карта Розвитку Громади.

Складається КРГ Сатанівської громади із 11 пунктів, які поділяються на  5 розділів: 

  • 2 пропозиції стосуються розділу «Стратегія розвитку громади»; 
  • 1 –  «Менеджмент органів місцевого самоврядування»; 
  • 1 –  «Медицина»; 
  • 2 – «Культура», 
  • 6 – «Благоустрій». 

З метою ознайомлення та підтримки КРГ, координаторами були проведені зустрічі, обговорення та тренінги на тему впливу КРГ на розвиток громади.

Також, депутатам і голові громади, після ознайомлення із КРГ, було запропоновано підписати Декларацію відповідальності – документ у якому депутати чи голова, в індивідуальному порядку, декларували свої добрі наміри про те, що вони будуть працювати над вирішенням проблем вказаних в Карті Розвитку Громади.

На сьогодні виконано 9% пропозицій з Карти розвитку громади, 55% пропозицій перебувають у стані виконання або виконані частково, не виконано – 36%. Згідно із офіційною відповіддю на запит, надісланий до Сатанівської селищної ради, наразі ведеться системна робота щодо впровадження пунктів КРГ, 6 пунктів із КРГ знаходяться в процесі виконання та системної роботи.

Звітність депутатів в місцевій раді

Статтею 16 Закону України “Про статус депутата місцевих рад”  встановлено, що депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевої ради перед виборцями.

Звіт депутата місцевої ради повинен містити відомості про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

При цьому, звіт депутата місцевої ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення. Депутат місцевої ради не пізніше, як за сім днів, повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб.

Слід мати на увазі, що депутат місцевої ради інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв’язку з його депутатською діяльністю. Витрати, пов’язані з проведенням звітів депутатів місцевої ради перед виборцями та їх зустрічей з ними, здійснюються коштом відповідних місцевих бюджетів у межах затверджених на ці цілі видатків.

Сатанівська селищна рада восьмого скликання налічує 22 депутата/депутаток, з них:

– 8 представників ПП «За конкретні справи»;

– 6 депутатів від ПП «За майбутнє»;

– 2 депутата входять до ПП «Слуга народу»;

– 6 самовисуванців.

В ході моніторингу звітування депутатів, стало відомо, що депутати Сатанівської селищної ради ради 7 та 8 скликання не проводили публічного звітування перед виборцями. 

Також нами проаналізований Регламент селищної ради, в якому в Розділі IV Депутати, посадові особи, органи ради, а зокрема у статті 108 зазначена необхідність звітування депутатами «Депутат періодично, але не менш як один раз на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу і роботу ради перед виборцями, і перед колективами та об’єднаннями громадян». Проте відсутня інформація про процедуру реалізації звітування, форму звітування. 

З метою отримання інформації, щодо звітування депутатів Сатанівської селищної ради у 2020 році, координаторами ВІ «Активна Громада» від ВГО «Інститут «Республіка» в місті Хмельницький, було надіслано запит на інформацію до Сатанівської селищної ради. На запит отримали відповідь, що Сатанівська селищна рада на даний час готує проєкт рішення сесiї селищної ради «Про звітування депутатів Сатанівської селищної ради про свою роботу перед виборцями». Рада розробляє для затвердження графiк звiтування як додаток до рiшення сесiї, а також Порядок звiтування депутатiв селищноi ради який буде розміщено на офіційному веб-сайті селищної ради в розділі «Звіти депутатів».

Виклики та історія успіху

Найбільшою перешкодою для роботи у громаді у період з  лютого по липень 2021 року були карантинні обмеження. Практично усі активності та обговорення відбувались в онлайн форматі. І хоча, такий формат дещо перешкоджає налагодженню тісного взаємовзв’язку та зменшує якість моніторингу та аналізу, проте, варто зазначити, що Сатанівською селищною радою прийняті до уваги пункти КРГ, більша частина яких знаходиться на активній стадії виконання. Повністю виконаний пункт «Забезпечення якісного надання медичних послуг», що було надзвичайно важливим у період пандемії.

Наразі триває процес взаємодії з посадовцями та ініціативними групами громадян заради виконання пропозицій від громадян, включених у КРГ. 

Практика моніторингу виконання КРГ ініціативними групами

Для моніторингу виконання пунктів КРГ проводилися тренінги та зустрічі з активними мешканцями громади.

Також для отримання офіційної відповіді було надіслано запит щодо виконання пунктів КРГ, також проводиться постійний моніторинг сайту Сатанівської ТГ та сторінки громади у мережі Facebook, на якій також висвітлюється інформація щодо виконання певних пунктів чи їх елементів із Карти Розвитку Громади та моніторились згадки про громаду у місцевих ЗМІ.

Основними напрямками, на які звертали увагу при моніторингу виконання КРГ, були благоустрій та культура. Проблема політики цих пунктів полягала в тому, що дані розділи є найбільш об’ємним і очікуваним для виконання громадянами.

Хочемо зазначити, що зараз моніторинг з виконання  КРГ знаходиться на другому етапі проведення:  відбувається аналіз необхідної інформації та визначаються індикатори моніторингу.

Довідка. Проєкт “Задай курс владі” реалізовується за підтримки Національного Демократичного Інституту.

Примітка. Місія “Активної Громади”: досягти добробуту через демократичний розвиток громад України. Мета на 2025 рік: активізувати та залучити щонайменше 1% громадян до участі у прийнятті рішень та просуванні реформ в Україні на системній основі для добробуту в громадах України. Ініціатива створена в межах діяльності Інституту “Республіка”. Ми працюємо задля підвищення свідомої активності громадян.