У грудні 2020 року відбулася серія Публічних консультацій щодо розробки законопроєкту “Про політичні партії” із залученням громадськості, експертного середовища, наукових співробітників, депутатів та активістів з усієї України.

Під час заходів було:

 • презентовано концепцію законопроєкту;
 • відбулася робота учасників консультації в групах: обговорення питань, винесених на публічну консультацію;
 • презентовано та обговорено результати роботи у групах;

Учасники та експерти розглянули такі питання:

 • внутрішньопартійна демократія;
 • роль та статус політичних партій;
 • фінансування діяльності політичних партій.

За результатами проведення серії публічних консультацій організатори підготували аналітичний звіт. Робоча група ВРУ врахувала висновки, зроблені в результаті консультацій, під час доопрацювання законопроєкту. 

Таким чином, після проведення публічних консультацій були внесені відповідні зміни до законопроєкту.

Щодо загальних положень:

 • Введення нової термінології, а саме надано поняття, що таке «місцева організація політичної партії» та «структурні утворення політичної партії». Терміни «вирішальний вплив», «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» вживаються у значенні, наведеному у Законі України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”. Партійний з’їзд (збори, конференція) є вищим керівним органом політичної партії (до змін «орган управління політичної партії). Введення дефініції «кваліфікований електронний підпис»
 • У визначенні «політична партія» акцентовано увагу на тому, що метою діяльності є  сприяння формуванню та вираженню політичної волі громадян України,  участь у виборах та інших політичних заходах насамперед заради участі в управлінні державними справами.
 • Політичні партії визначаються як неприбуткові організації, а не юридичні особи публічного права.
 • Введений новий принцип поваги до конституційного ладу та суверенітету держави, який полягає у забороні утворення і діяльності політичних партій, програмні цілі або дії яких спрямовані на пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їх символіки.
 • Введений новий принцип недопущення дискримінації додатково  враховує  квоти для забезпечення збалансованого представництва жінок і чоловіків у керівних органах політичної партії та  закріплення в статуті політичної партії та етичному кодексі положень щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, недопущення сексизму, упереджень, домагань та інших проявів дискримінації.
 • Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам заборонено надавати переваги чи привілеї не певним, а будь-яким політичним партіям, їх членам, а також сприяти діяльності певної політичної партії, якщо це не передбачено законом.
 • Політичним партіям надано право проводити і мирні акції (до цього було тільки мирні збори, мітинги, походи і демонстрації);
 • Політичні партії не формують і виражають політичну волю громадян, а сприяють її  формуванню і вираженню.

Щодо порядку утворення та реєстрації політичних партій

 • Політична партія протягом шести місяців з дня державної реєстрації забезпечує утворення та реєстрацію в порядку, встановленому цим Законом та статутом партії, своїх обласних організацій у щонайменше п’яти виборчих регіонах України (раніше було у більшості регіонів, без зазначення кількості).
 • Статут політичної партії має містити додатково відомості про перелік керівних та інших статутних органів політичної партії, порядок їх формування та зміни складу,  обсяг  їхніх повноважень; порядок скликання та проведення партійного з’їзду (зборів, конференції) політичної партії; порядок формування та зміни складу дисциплінарних органів партії; порядок прийняття, внесення змін та доповнень до етичного кодексу партії, та інших партійних нормативних документів.
 • Положення про те, що відповідна виборча комісія відмовляє у реєстрації всіх кандидатів у депутати, висунутих партією, у разі встановлення у передвиборній програмі партії (організації партії) положень, спрямованих на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення виключено, але залишена можливість заборонити діяльність політичної партії рішенням суду за позовом Міністерства юстиції України.
 • Етичний кодекс формується з урахуванням принципів недискримінації.

Етичний кодекс визначає стандарти публічної комунікації, у тому числі з політичними опонентами, донорами партії, прихильниками партії, виборцями тощо з урахуванням принципів діяльності політичної партії передбачених Законом (стало обов’язком, а не правом). Етичний кодекс більше не реєструється в Міністерстві юстиції України.

 • Виключена норма, де сказано, що  політична партія зобов’язана подавати інформацію про зміни щодо членів партії за перше півріччя до 15 липня відповідного року, а за друге півріччя до 15 січня наступного року. Інформацію про кількість членів політичної партії, Міністерство юстиції України отримує з Єдиного реєстру членів політичних партій.

Щодо членства в політичних партіях

 • Політична партія зобов’язана вносити відомості про своїх членів до Єдиного реєстру членів політичних партій (а не через Міністерство юстиції України).
 • Виключена обов’язкова умова, що для набуття членства в політичній партії мають надати не менше трьох письмових рекомендацій від будь-яких трьох членів цієї партії.
 • Членство в політичній партії зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня автоматично припиняється членство громадянина України в статутних органах політичної партії, до складу яких його було обрано (делеговано), а також перебування на будь-яких посадах в політичній партії, на які його було обрано (призначено). Виключена норма, що такий порядок не поширюється на членів політичної партії, обраних на посади керівника та заступника керівника політичної партії.

Довідка. Заходи проводились робочою групою Верховної Ради України з розробки закону про політичні партії в партнерстві з Всеукраїнською ініціативою “Активна Громада” та Центром політико-правових реформ за сприяння Національного демократичного інституту та завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Примітка. Всеукраїнська ініціатива “Активна Громада” – об’єднання людей та громадських рухів задля самоорганізації та участі у розв’язанні місцевих проблем. Ініціатива створена в рамках діяльності Інституту “Республіка”.

Аналітичний звіт підготувала: Ганна Ільіна, регіональна координаторка ВІ “Активна Громада” у м. Одеса

Інфографіка: Тетяна Кавуненко, керівниця пресслужби Інституту “Республіка” та ВІ “Активна Громада”