Лише 78% депутатського складу прозвітували за свою діяльність за 2018 рік. Іншим 22 % ми нагадаємо, що неподання депутатом звіту та непроведення зустрічей з виборцями є підставою для його відкликання за народною ініціативою. 

Проблема підзвітності та відповідальності виборних осіб місцевих рад набула особливої актуальності в контексті реформи децентралізації, зокрема її фінансової складової, і як наслідок – появи в місцевих бюджетах додаткових (достатньо немалих) коштів. Виборець, особливо той, який сплачує усі податки та збори, хоче мати постійний зв’язок із депутатом, щоб аналізувати ефективність роботи місцевої ради загалом, і депутата зокрема.

Такий зв’язок за законодавством може бути забезпечений через:

 • інформування виборців про роботу місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм соціально-економічного розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців (не рідше одного разу на півріччя);
 • участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються виборчого округу;
 • вивчення громадської думки;
 • особистий прийом депутата (не рідше одного разу на місяць);
 • виконання доручень виборців;
 • щорічне звітування.

Серед цих форм взаємодії депутата та громади звітування відіграє чи не найголовнішу роль, адже дозволяє не лише побачити результати роботи депутата, але й дає змогу дати йому доручення виборців з питань, що випливають з потреб відповідного виборчого округу чи територіальної громади загалом. Ці доручення враховуються при розробці планів і програм економічного та соціального розвитку відповідної території, місцевих економічних програм, складанні бюджету, а також при підготовці рішень з інших питань. Контроль за їх виконанням здійснюється відповідними радами, їх органами та депутатами. Згідно з Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян. Він може робити це й частіше за запитом громадян.

Після звітування перед виборцями депутат місцевої ради має проінформувати відповідну раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауваження та пропозиції, висловлені виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв’язку з його депутатською діяльністю. Також законодавством передбачено вимогу до депутатів місцевих рад висвітлювати звіти в засобах масової інформації.Ми дослідили, наскільки депутати Івано-Франківської міської ради підзвітні перед виборцями свого виборчого округу і чи дотримуються вони законів України та нормативно-правових актів міської ради в частині звітування.

ХТО І ПРО ЩО ЗВІТУВАВ

Нами проаналізовано інформацію щодо звітування депутатів Івано-Франківської міськради за 2018 рік, розміщену на офіційній інтернет-сторінці ради (http://www.mrada.if.ua). Саме Регламент Івано-Франківської міської ради від 25.12.2015 р. зобов’язує депутатів публікувати свої звіти саме там. Загалом зі 42-х депутатів ради мав прозвітувати 41 депутат. Михайло Верес став депутатом лише 14 грудня 2018 р. після дострокового припинення повноважень депутата Віктором Анушкевичусом, а тому ще не мав про що звітувати. Згідно з оприлюдненого на сайті міської ради графіку проведення звітів перед громадою, депутати почали звітувати 27 листопада та завершили 23 грудня 2018 р. Проте, стосовно 18-ти депутатів, а це – 44 %, відсутня інформація про дату, годину та місце звітування.

Законом передбачено, що депутат не пізніше, як за 7 днів, повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб. Сподіваємося, що виборці цих 18-ти депутатів все ж були завчасно проінформовані про дату, час і місце звітування хоча б через оголошення на інформаційних дошках, фейсбук-сторінку депутата, партійну пресу тощо. Ті, хто не зміг або не схотів бути присутніми на звітуванні депутата, звичайно ж очікували на його оприлюднений звіт.

Станом на 5 січня 2019 р. на офіційній інтернет-сторінці Івано-Франківської міської ради було розміщено 32 звіти депутатів. У відсотковому співвідношенні це – 78% від загальної кількості. Найвідповідальнішими у звітуванні є депутати фракції політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» (100%), депутати фракції ВО «Свобода» (92,9%) і депутати фракції БПП «Солідарність» (88,9%). Найменш відповідальними є позафракційні депутати (66,7%), депутати від фракції політпартії «УКРОП» (40%) і депутати фракції ВО «Батьківщина» (25%). Звітність депутатів міськради у кількісному вираженні показано діаграмою.

Звіт ІВ-ФР

Цікаво, що у звітуванні депутатів чітко простежується гендерний дисбаланс – жінки Івано-Франківської міської ради звітують відповідальніше, ніж чоловіки. Так, загалом до складу ради обрано 36 чоловіків і 5 жінок. З них подали свої звіти за 2018 р. 27 чоловіків (75%) та 5 жінок (100%).

Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» передбачено, що звіт депутата місцевої ради повинен містити такі відомості:

 • про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано (зокрема, комісіях ради);
 • про його роботу у виборчому окрузі;
 • про прийняті радою та її органами рішення та хід їх виконання;
 • про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

Аналізуючи оприлюднені звіти депутатів Івано-Франківської міськради, варто відмітити однаковий корпоративний стиль їх оформлення депутатами фракції Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Звіти ІВ-ФР

Усі звіти депутатів цієї фракції містять наочну інформацію про кількість депутатський прийомів, кількість звернень громадян, відсоток вирішення їх проблем, фото інфраструктурних змін на виборчому окрузі й ілюстрації проведених масових заходів. Такий підхід є привабливим і зручним для виборців, однак він малоінформативний для визначення реальної ефективності роботи конкретного депутата. З оприлюднених звітів ВО «Свобода» незрозуміло, що з поданих результатів є досягненням самого депутата, а не фракції, міського голови чи виконкому. Відсутність статистики щодо кількості поданих депутатських звернень і їх предмету, проектів рішень, депутатських запитів не дозволяє комплексно проаналізувати діяльність депутата. Також спільним недоліком звітів депутатів від ВО «Свобода» є повна відсутність інформації по бюджетних коштах на виконання депутатських повноважень, які у 2018 році складали по 70 тис. грн на кожного депутата.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ФОНД: ЧИ ЗВІТУЮТЬ ОБРАНЦІ ПРО ГРОШІ

Загалом інформація про витрачання коштів, так званого, депутатського фонду буде оприлюдена на офіційній інтернет-сторінці міськради на початку 2019 р., але окремі депутати це вже зробили у своїх звітах за 2018 р. Так, інформацію по депутатському фонду відобразили у звітах 7 із 9 депутатів «Солідарності», 5 із 6 «Об’єднання Самопоміч», 2 з 5 від «УКРОПу» і 1 позафракційний депутат.

За результатами інформації у звітах можна визначити «найпопулярніших» серед виборців свого округу депутатів. Так, найбільше громадян протягом 2018 року звернулося до депутата Дмитра Чміля (партія «УКРОП») – 400 осіб, «срібло» рейтингу у Степана Руднянина (БПП «Солідарність») – 300 осіб, «бронза» у Володимира Кушніра (БПП «Солідарність») – 250 осіб.

У розрізі депутатських фракцій найбільше мешканців міста звернулося до фракції ВО «Свобода» – 1153 особи, тобто в середньому на одного депутата – 82 особи. До фракції БПП «Солідарність» у 2018 році звернулося 654 особи, що в середньому на одного депутата складає 73 особи. До депутатів фракції партії «УКРОП» звернулося 400 осіб (80 осіб у середньому на одного депутата). Решта депутатських фракцій не оприлюднили інформацію по зверненнях громадян.

Рейтинг «найкомунікабельніших» місцевих депутатів очолюють депутати фракції ВО «Свобода». Так, Оксана Савчук протягом 2018 року провела 25 прийомів виборців, Андрій Строїч – 24 прийоми виборців, Віктор Синишин – 23 прийоми виборців. Згідно зі ст.. 10 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» депутати зобов’язані вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців. Натомість на підставі оприлюдненої у звітах інформації, в Івано-Франківській міськраді є двоє депутатів, які провели за рік по 10 прийомів виборців, що є порушенням норми закону.

ЗВЕРНЕННЯ ТА ЗАПИТИ

Індикатором ефективності роботи депутата є кількість підготовлених ним депутатських звернень і депутатських запитів, які дають змогу не лише вирішувати проблеми благоустрою, ЖКГ, освіти, медицини, культури, але й дозволяють припинити й усунути порушення прав та законних інтересів громадян або інших порушень законності.

Депутатське звернення – це викладена в письмовій формі вимога депутата місцевої ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції. Термін відповіді на звернення – 10 днів (у разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки – 1 місяць). Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо інституції, посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит.

Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата місцевої ради до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми  власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді і депутату місцевої ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

На жаль, депутати Івано-Франківської міськради не вважають за доречне інформувати виборців про кількість підготовлених ними звернень і поданих самостійно або у складі групи депутатів запитів. За результатами аналізу звітів за 2018 рік найбільше депутатських звернень подали депутати фракції партії «УКРОП» – 164 звернення, депутати фракції «Об’єднання Самопоміч» – 149 і ВО «Батьківщина» – 64 звернення. Лідер серед поданих депутатських запитів також «УКРОП» – 14 запитів. Депутати фракцій «Об’єднання Самопоміч» і БПП «Солідарність» подали 5 і 4 депутатських запити відповідно.

ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ

Найчастіше у 2018 році депутати міської ради звітують про свою діяльність у виборчому окрузі. Серед вирішених ними питань є:

 • покращення об’єктів інфраструктури;
 • благоустрій місць загального користування;
 • розвиток матеріальної бази закладів освіти, медицини, культури, спорту;
 • вирішення проблем житлово-комунального господарства;
 • підтримка релігійних громад;
 • надання адресної грошової допомоги громадянам;
 • організація масових заходів для мешканців округу.

Проте є депутати, інформація у звітах яких викликає більше запитань, ніж дає відповідей. Наприклад, цитата зі звіту: «Вісім вихованців спортклубу стали призерами турніру з дзюдо» не дає розуміння, у чому саме полягає досягнення депутата. Або така цитата, як «…посприяв перемозі ОСББ у бюджеті участі», викликає запитання щодо дотримання депутатом норм закону. Адже за громадські проекти голосують виключно мешканці Івано-Франківська через електронну систему і за схемою «1 громадянин – 1 голос – 1 проект».

Загалом на підставі оприлюднених звітів неможливо побачити системний підхід місцевих депутатів до вирішення проблем громади міста чи виборчого округу. Жоден із депутатів у своєму звіті не згадав Стратегію розвитку міста Івано-Франківська на період до 2028 року, затверджену рішенням міської ради від 27.10.2017 р. І лише один депутат – Володимир Кушнір – акцентував увагу на розробленому ним проекті розвитку виборчого округу.

ПІДСУМКИ

Таким чином, на підставі аналізу звітів депутатів Івано-Франківської міської ради за 2018 рік можна зробити такі узагальнюючі висновки:

 • незважаючи на обов’язковість щорічного звітування та оприлюднення, є міські депутати, чиї звіти не розміщені на офіційній інтернет-сторінці міської ради. Причому окремі депутати оприлюднили звіт лише за 2016 рік;
 • депутати рідко звітують про свою діяльність у міській раді та комісіях ради, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу;
 • з інформації у звітах досить складно простежити особисту ефективність і результативність роботи депутата;
 • депутати вирішують, так звані, «видимі» та «відчутні» для виборця поточні проблеми, які у короткостроковій перспективі мають допомогти їм знову стати депутатами ради. Натомість вони не вирішують стратегічних проблем громад, не сприяють розвитку демократії та громадянського суспільства (окрім підтримки ОСББ);
 • відсутня практика інформування міської ради та її виконавчих органів щодо результатів звітування депутатів перед виборцями, зауважень і пропозицій, висловлених останніми на адресу ради та її органів, а також щодо доручень, які виборці дали депутатам у зв’язку з їх діяльністю.

Депутатам міськради не варто забувати, що згідно зі ст. 37 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» неподання депутатом звіту та непроведення зустрічей з виборцями є підставою для його відкликання за народною ініціативою. А оскільки вже пройшов термін, протягом якого було заборонено відкликати місцевих депутатів, то така ситуація може стати для деяких депутатів Івано-Франківської міської ради закономірним результатом їх безвідповідальності. Водночас, мешканці міста, використовуючи надані законодавством інструменти, мають активніше взаємодіяти з депутатами міської ради, контролювати виконання ними передвиборчих програм і стратегії міста, сприяти розробленню та впровадженню комплексних проектів розвитку виборчих округів.

Матеріал підготовлено у межах діяльності Всеукраїнської ініціативи «Активна Громада» Інституту «Республіка».

к.держ.упр. Олег Серняк             

координатор ініціативи в Івано-Франківську