На основі моніторингу за лютий-липень 2021

Активну співпрацю із Мирноградською ТГ ВІ «Активна Громада» розпочала із лютого 2020 року, під час виконання проекту «Задай курс владі». Роботу розпочали із серії тренінгів на тему «Управління громадою» та «Контроль в громаді». 

Співпраця з владою та виконання КРГ

Розпочавши співпрацю із Мирноградською ТГ, ми одразу зайнялися збором пропозицій для формування Карти Розвитку Громади. Збір пропозицій відбувався двома шляхами: 

– під час тренінгів учасникам пропонувалось визначити, що в громаді потрібно змінити, покращити, всі пропозиції були оцифровані та враховані під час формування КРГ;

– шляхом заповнення опитувальника онлайн, який розповсюджували серед мешканців Мирноградської ТГ.

Збір пропозицій проводився протягом лютого – серпня 2020 року. Пізніше пропозиції були обговорені з лідерами думок і серед них були виокремленні найбільш значущі для розвитку громади та такі, що можуть бути реалізовані протягом 5-річної каденції наступної міської ради.

Спільно з громадськими активістами та небайдужими мешканцями громади була сформована Карта Розвитку Громади, у якій подані пропозиції розвитку громади об’єднані у 21 пропозицію, в залежності від сфери діяльності: 

 • 3 пропозиції стосуються розділу «Стратегія розвитку громади»; 
 • 1 – «Бюджет»; 
 • 1 – «Майно громади»; 
 • 1 – «Медицина»; 
 • 3 – «Освіта»; 
 • 1 – «Культура»; 
 • 5 – «Благоустрій»; 
 • 4 – «Комунальні послуги»; 
 • 2 – «Транспорт». 

З метою ознайомлення та підтримки КРГ, координаторами були проведені зустрічі, обговорення, засідання Клубу “Активної Громади” та тренінги на тему впливу КРГ на розвиток громади.

Депутати та голова громади, після ознайомлення із КРГ, підтримали Карту, декларували свої добрі наміри про те, що вони будуть працювати над вирішенням проблем вказаних в Карті Розвитку Громади. Голова Мирноградської ТГ Олександр Брикалов (ПП «Порядок»), секретар Мирноградської міської ради Людмила Конько (ПП «Слуга народу») та депутатка Тамара Прокопова (ПП «ОП За життя») надали свої інтерв’ю і їх відео викладено на сторінці ФБ та каналі Ютуб Активної Громади Західної Донеччини. 

Динаміка виконання Карти Розвитку Громади 

На сьогодні:

 • виконано: 30% пропозицій з Карти Розвитку Громади, 
 • 46% пропозицій перебувають у стані виконання або виконані частково, 
 • не виконано – 24%. 

Згідно із офіційною відповіддю на запит, надісланий до Мирноградської міської ради, наразі ведеться системна робота щодо впровадження пунктів КРГ, 8 пунктів із КРГ знаходяться в процесі виконання та системної роботи.

Кількість депутатів Мирноградської міської ради, які взяли участь у:

–  тренінгах, які організовувала NDI 23 осіб, у т.ч. 8 депутатів, 15 депутаток;

–  тренінгах «Активної Громади» – 8 осіб, у т.ч. 1 депутат, 7 депутаток;

– Форумі розвитку Мирноградської громади – 9 депутатів, у т.ч. 2 депутат, 7 депутаток;

– зустрічах з АГ – 3 депутатки;

– зустрічах з ініціативними групами – 1 депутат, 2 депутатки.

Звітність депутатів в місцевій раді

Статтею 16 Закону України «Про статус депутата місцевих рад»  встановлено, що депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевої ради перед виборцями.

Звіт депутата місцевої ради повинен містити відомості про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

При цьому, звіт депутата місцевої ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення. Депутат місцевої ради не пізніше, як за сім днів, повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб.

Слід мати на увазі, що депутат місцевої ради інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв’язку з його депутатською діяльністю. Витрати, пов’язані з проведенням звітів депутатів місцевої ради перед виборцями та їх зустрічей з ними, здійснюються коштом відповідних місцевих бюджетів у межах затверджених на ці цілі видатків.

Мирноградська міська рада восьмого скликання налічує 33 депутата/депутаток, з них: 

 • 12 осіб представники політичної партії  «Опозиційна платформа – За життя»,
 • 10 – ПП «Порядок», 
 • 4 – ПП «За майбутнє», 
 • 4 – ПП «Слуга народу», 
 • 3 – ПП «Опозиційний блок». 

В ході моніторингу звітування депутатів, виявилося, що 8 депутатів Мирноградської міської ради 7 скликання були переобрані в жовтні 2020 року, але вони не проводили публічного звітування перед виборцями. 

Також, був проаналізований Регламент міської ради, в якому лише в статті 3 про принципи діяльності міської ради зазначено, що міська рада, її посадові особи, депутати періодично, але не рідше одного разу на рік, звітують про свою роботу перед територіальною громадою, в порядку, визначених в законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», інших нормативних актах. У Регламенті відсутній окремо розділ про права та обов’язки депутатів ради, натомість є розділ про депутатські групи та фракції. Норми про їх звітність відсутня. 

Натомість процедура звітування голови громади є виписаною. Згідно зі статтею 51 Регламенту міський голова «є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів міської ради міський голова зобов’язаний звітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін». 

Виклики та історія успіху

Основними викликами під час виконання Карти Розвитку Громади  та звітування депутатів, які можна виділити, була робота онлайн, коли через поганий інтернет- зв’язок в громаді не всі могли брати участь у заходах, що вплинуло на налагодження комунікації.

Щодо участі депутатів та голови громади у подіях «Активної Громади», то потрібно зазначити, що четверта частина від складу депутатського корпусу (9 осіб), голова громади та посадовці органів місцевого самоврядування активно брали участь у різних заходах АГ.

Одним з головних підсумків впровадження КРГ стали тренінги з питань методів моніторингу виконання та оцінки КРГ, а також Форум розвитку громади, де було підбито перші підсумки виконання КРГ та намічено шляхи для успішного виконання.

Наразі триває процес взаємодії  з депутатами й депутатками, посадовцями та ініціативною групою громадян  Мирноградської громади задля виконання КРГ.

Ініціативна група громадян працювала з такими основними пріоритетними напрямками КРГ: стратегія розвитку громади, освіта та культура, благоустрій.

Крім того, зараз громада активно працює над напрацюванням стратегії розвитку Мирноградської ТГ, систематично проводяться зустрічі зацікавлених сторін, обговорення до яких долучаються також координатори ВІ «Активна Громада». Варто зазначити, що пункти КРГ враховані при розробці стратегії.

Практика моніторингу виконання КРГ

Для моніторингу виконання пунктів КРГ проводилися постійні обговорення з Мирноградським міським головою Олександром Брикаловим, секретарем міської ради Людмилою Конько.

Також, для отримання офіційної відповіді, було надіслано запит щодо виконання пунктів КРГ, проводиться постійний моніторинг сайту Мирноградської ТГ та сторінки громади у мережі Фейсбук, на якій також висвітлюється інформація щодо виконання певних пунктів чи їх елементів із Карти Розвитку Громади. 

Основними напрямками, на які звертали увагу при моніторингу виконання КРГ були: стратегічний розвиток громади, екологія та культура. 

Проблема політики цих пунктів полягала в тому, що дані розділи є найбільш об’ємним і очікуваним для виконання мешканцями громади.

Для проведення моніторингу виконання КРГ між членами ініціативної групи громадян було визначено чіткий алгоритм його здійснення, прописано часові параметри та розподілено навантаження та ролі, зокрема, щодо підготовки запитів на відповідну інформацію, аналіз інформації, проведення співбесід, інтерв’ю із  відповідними посадовцями, депутатами й депутатками тощо.

Під час моніторингу членами ініціативної групи використовувалися такі інструменти участі: запити на публічну інформацію, аналіз офіційних джерел інформації Мирноградської міської ради та її виконавчих органів  (офіційний сайт та сторінки в соціальних мережах); аналіз змісту документів на офіційному сайті Мирноградської міської ради, а також спілкування із посадовцями, депутатами та депутатками, мешканцями громади.

Довідка. Проект «Задай курс владі» реалізовується за підтримки Національного Демократичного Інституту.

Примітка. Місія «Активної Громади»: досягти добробуту через демократичний розвиток громад України. Мета на 2025 рік: активізувати та залучити щонайменше 1% громадян до участі у прийнятті рішень та просуванні реформ в Україні на системній основі для добробуту в громадах України. Ініціатива створена в межах діяльності Інституту «Республіка». Ми працюємо задля підвищення свідомої активності громадян.